Wonderlijke Weetjes

12 december 2007:

Oorspronkelijk waren er plannen om een treinverbinding over de Afsluitdijk te laten lopen

De Afsluitdijk. Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse waterkeringen, onderdeel van de Zuiderzeewerken naar ontwerp van ingenieur Lely. De dijk die de Zuiderzee afsloot en zo het IJsselmeer vormde maakte tevens de aanleg van nieuwe polders in de voormalige binnenzee mogelijk. Vandaag de dag is de Afsluitdijk dankzij de snelweg die er overheen loopt naast een bescherming tegen de zee ook een belangrijke verbindingsas tussen Friesland en Noord-Holland.

Nadat de dijk in 1932 gereed was, werd er een enkelbaans autoweg aangelegd. Bij de bouw van bruggen en spuisluizen werd extra ruimte aangehouden, echter niet voor een verdubbeling tot autosnelweg, maar voor een toekomstige spoorverbinding. Vanwege de grote investeringen werd hier vanaf gezien en werden de reeds gelegde funderingen jaren later gebruikt voor de hedendaagse snelweg. Bij Wieringen zien we nog een overblijfsel van de plannen voor de spoorlijn; door het voormalige eiland werd een geul gegraven waar het spoor doorheen had moeten komen te liggen.

11 december 2007: Swastika's13 december 2007: Op de wc
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.