Wonderlijke Weetjes

7 januari 2008:

Het getal pi heeft oneindig veel cijfers achter de komma

Het getal pi drukt de verhouding uit tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. De Griekse letter voor pi is π. Veel mensen roepen bij het horen van het woord pi meteen 3,14, maar in werkelijkheid heeft het getal oneindig veel decimalen. In de wiskunde spreekt men in dit geval van een transcendent en irrationaal getal; het getal is binnen ons decimale getallenstelsel niet uit te drukken als een absolute waarde en er is binnen de decimalen geen vast herhalend patroon waarneembaar.

Voor het berekenen van de omtrek van een cirkel vermenigvuldig je bijvoorbeeld het tweevoud van pi met de straal. Door de eeuwen heen is door verschillende wiskundigen het getal π onderzocht, waarbij men het getal tot enkele honderden decimalen nauwkeurig wist uit te drukken. Tegenwoordig worden voor het vinden van nieuwe decimalen computers gebruikt. Tussen 1999 en 2001 werden voor het eerst 20.600.000.000 cijfers achter de komma vastgesteld.

6 januari 2008: Graancirkels 8 januari 2008: Beton
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.