Wonderlijke Weetjes

11 januari 2008:

De laagst mogelijke temperatuur is -273,15 graden Celcius

Wetenschappers zijn er in geslaagd om vast te stellen wat de koudst mogelijke temperatuur is. Dit absolute nulpunt ligt bij -273,15 graden Celcius, in de wetenschap ook wel 0 Kelvin genoemd. Kouder dan 0 Kelvin kan iets niet worden, hoewel deze temperatuur op aarde onder natuurlijke omstandigheden niet worden gehaald. Het is wetenschappers gelukt om temperaturen te produceren die slechts een fractie boven dit absolute nulpunt liggen.

Er bestaat een verband tussen temperatuur en de trilling van atomen. Bij 0 Kelvin staan atomen (vrijwel) stil. Bij het stijgen van het kwik gaan atomen steeds meer trillen. In gassen en vloeistoffen botsen ze zelfs tegen elkaar. Naast de algemeen bekende verschijningsvormen van stoffen vast, vloeibaar en gas bestaat er ook aggregatietoestand plasma. Deze doet zich voor bij extreme temperaturen als alle atomen volledig geļoniseerd zijn.

10 januari 2008: Bevroren en zout water12 januari 2008: Gemeentelijke herindeling
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.