Wonderlijke Weetjes

2 februari 2008:

Saskia Verijzen was begin 2008 de eerste vrouwelijke kampioen kleipijproken

Traditioneel wordt in januari het open Fries Kampioenschap Kleipijproken georganiseerd. Hierbij is het de bedoeling om een kleipijp zo lang mogelijk te laten branden. In de editie van 2008 was Saskia Verijzen uit Den Helder de eerste vrouwelijke winnaar. Zij wist tijdens de 27e versie van de wedstrijd haar pijp het langst aan de gang te houden (1 uur en 35 minuten), waarmee ze de eerste vrouw uit de geschiedenis van het kampioenschap was die de titel binnensleepte.

Overigens staat het voortbestaan van het kleipijproken als sport zwaar onder druk door de komst van het rookverbod in de horeca. In partycentrum De Walrus in Sneek, waar het Fries Kampioenschap traditiegetrouw wordt gehouden, mag vanaf 1 juli 2008 niet meer gerookt worden. Of voor volgend jaar een andere accommodatie gevonden kan worden wordt sterk betwijfeld. De organisatie is druk op zoek naar gaten in de wet om het kleipijproken toch voort te kunnen zetten.

1 februari 2008: Kortste gedicht 3 februari 2008: Spijsvertering
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.