Wonderlijke Weetjes

26 december 2007:

De 'Christelijke' jaartelling is pas in het jaar 532 ontstaan

Onze huidige kalender is de Gregoriaanse kalender, die het geboortejaar van Jezus Christus aanduidt als het begin van de jaartelling. Tot het jaar 1582 werd gewerkt met de Juliaanse kalender, die eveneens op dit principe gebaseerd was. Pas rond eht jaar 532 ontstond het idee voor een kalender waarbij jaren worden genummerd vanaf de geboorte van Christus. Sinds 731 worden de jaren voor het begin van de jaartelling negatief genummerd.

Door de jaren heen is er flink gesleuteld aan kalenders om ze zo goed mogelijk af te stemmen op het 'zonnejaar' en de seizoenen. De Gregoriaanse kalender werd ingevoerd omdat de Juliaanse niet voldoende nauwkeurig was. De Juliaanse kalender kent om de vier jaar een schrikkeljaar. De Gregoriaanse ook, uitgezonderd jaartallen die deelbaar zijn door 100, maar niet door 400. Ook interessant: pas in 1740 werd het 'jaar 0' ingevoerd. Daarvoor werd het jaar +1 voorafgegaan door -1.

25 december 2007: Golfsport27 december 2007: Natte jaargetijden
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.