Wonderlijke Weetjes

3 oktober 2007:

De Romeinen dachten dat Christenen kannibalen waren

Vooroordelen en tegenstellingen door godsdienst zijn van alle tijden. Zo vonden de Romeinen aan het begin van onze jaartelling de eerste christenen maar raar. Sterker nog, ze vermoedden dat de gelovigen eigenlijk kannibalen waren, waarschijnlijk veroorzaakt door besloten bijeenkomsten waar de christenen gezamenlijk wijn en brood nuttigden om in Jezus' offer te delen en hem te eren.

Het christendom profileert zichzelf vooral als een gemeenschap die zorg draagt voor de zwakkeren en armen en die strijd voor vrede, maar dankzij kruistochten, heksenjacht en inquisitie is deze reputatie niet altijd onbesmet geweest. Voor kannibalisme zijn gelukkig nooit harde bewijzen gevonden.

2 oktober 2007: Niet-Winkeldag 4 oktober 2007: Gerrit's flipperkast
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.