Wonderlijke Weetjes

24 december 2007:

Vr 1927 was het voor het verkrijgen van een rijbewijs niet nodig een examen af te leggen

Het Nederlandse rijbewijs bestaat al sinds 1906. Daarvoor werden door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen afgegeven voor het berijden van de wegen met een voertuig, voortbewogen door mechanische kracht en van een groter gewicht dan 150 kg". Dat het rijbewijs al ruim honderd jaar bestaat wil nog niet zeggen dat je in het begin ook een rijexamen moest afleggen, dat werd pas in 1927 ingevoerd, tezamen met een verplichte medische keuring.

In de periode vr 1927 gold het rijbewijs ook alleen voor rijkswegen, voor provinciale en gemeentelijke wegen was een aparte ontheffing vereist. Buitenlandse rijbewijzen werden pas vanaf 1910 erkend. In de loop der jaren hebben zowel het rijexamen als het rijbewijs zelf diverse veranderingen ondergaan. Sinds 2006 is het rijbewijs een plastic pasje waar in de toekomst waarschijnlijk een chip met biometrische informatie over de eigenaar aan wordt toegevoegd.

23 december 2007: Lange Nederlanders25 december 2007: Golfsport
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.