Wonderlijke Weetjes

20 oktober 2007:

Nederlandse kolonisten kochten het eiland Manhattan van de Indianen voor 60 gulden

Zoals bij de meesten van ons bekend is, werd New York in de zeventiende eeuw gesticht onder de naam Nieuw Amsterdam. In 1667 sloten de Nederlanders en de Engelsen na enkele jaren van oorlog een verdrag waarbij Nederland afstand deed van de provincie Nieuw-Nederland als de Britten op hun beurt de aanspraak van de Hollanders op Suriname en Brits Guyana zou erkennen. De eeuwen erna zou New York uitgroeien tot een miljoenenstad.

Je zou kunnen zeggen dat de Nederlanders ook bij de aankoop van het gebied 'getild' werden. Ze dachten bij de aankoop van het eiland Manhatten een goede deal gesloten te hebben door er slechts 60 gulden voor te betalen, een bedrag dat vandaag de dag overeen komt met zo'n 750 euro. Deze Indianen waren echter helemaal niet eigenaar van Manhattan, ze waren slechts op doortocht.


19 oktober 2007: Oudste openluchtfestival21 oktober 2007: Eeuwig leven
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.