Wonderlijke Weetjes

6 januari 2008:

De eerste graancirkel werd ontdekt in 1678

De vroegst bekende graancirkel uit de geschiedenis werd door een Engelse boer op zijn land ontdekt. Volgens het geschrift dat er melding van maakt was zijn akker door de duivel gemaaid, op een manier die niet door mensen gedaan zou kunnen worden. De meer recente opkomst van het fenomeen graancirkels begon eind jaren '70, opnieuw vooral in Groot BrittanniŽ en het meest in Zuid-Engeland in de omgeving van Stonehenge.

Er is geen eenduidige wetenschappelijke verklaring voor graancirkels. Vaak wordt de link gelegd naar buitenaardse wezens die met hun ruimteschepen de aarde bezoeken en graancirkels maken voor navigatiedoeleinden of om boodschappen over te brengen, maar ook veel wordt aangenomen dat het om grappenmakerij gaat. Naast cirkels worden de laatste tijd steeds vaker ingewikkelde patronen aangebracht in de velden. Boeren zijn vaak niet blij met graancirkels vanwege het verlies van oogst.

5 januari 2008: Ludwig von Beethoven 7 januari 2008: Pi
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.