Wonderlijke Weetjes

31 januari 2008:

Elke dag raakt in ons lichaam van ongeveer één miljoen cellen het DNA beschadigd

Geschat wordt dat in ons lichaam elke dag tot zo'n 1 miljoen cellen beschadigd raken, waarbij vaak ook DNA-materiaal schade oploopt. Dit kan gevolgen hebben voor de genetische samenstelling van het DNA en de wijze waarop cellen zichzelf delen en vernieuwen. Gelukkig zijn er ook DNA-herstelmechanismen actief die met behulp van eiwitten zo veel mogelijk schade aan het genetisch materiaal ongedaan proberen te maken.

Beschadiging van cellen en DNA wordt meestal veroorzaakt door afwijkingen in biochemische processen binnen een cel of door blootstelling aan schadelijke UV-straling. Ook gif en chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor ons lichaam. Gevolgen van DNA-schade die niet tijdig door het lichaam wordt hersteld kunnen zijn het afsterven van cellen, het verlies van de mogelijkheid zich te delen en het ontstaan van tumoren.

30 januari 2008: Vierlandenpunt 1 februari 2008: Kortste gedicht
Wonderlijke Weetjes is een website van Waaks. © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.